Zvolené mestá:

Hľadám v meste

PROGRES MT s.r.o.

Elektrická inštalácia
Sídlo firmy: Kráľovce 177, 044 44 Kráľovce

Korešpondenčná adresa: Popradská 58/B, 040 11 Košice

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. vznikla v roku 2004, primárne sa od vzniku spoločnosť zaoberala elektromontážami priemyselného charakteru a inštaláciami v objektoch obchodných centier. Medzi prvé referencie patrili elektromontáže na stavbách ako napr. PSA Peugeot, KIA Žilina a pod.
Aktuálne už ponúkame svojím zákazníkom širokú škálu služieb vysokej kvality založených na dlhoročných skúsenostiach, kde sa zameranie firmy postupne rozširovalo o špecifické strojné návrhy a realizácie, rozvody rôznych médií, programových a hardwarových úprav.
V hutníctve sa zameriavame na projektovanie v 3D prostredí s cieľom implementácie systémov do výrobných procesov priamo u zákazníka, napr. Integráciu rôznych meračov, dopravníkov, bezpečnostných a blokovacích zariadení, kamerových inšpekčných systémov na kontrolu kvality povrchu plechu a pod.

  Obrázok, na ktorom je textAutomaticky generovaný popis

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s projektovaním a realizáciou technológií osvetlenia a signalizácie pre potreby zvýraznenia chodca na priechode – „Bezpečné priechody“ a cestnú svetelnú signalizáciu. V tejto sfére firma roky investuje do rozvoja daného systému a prispôsobuje ho požiadavkám trhu.

Obrázok, na ktorom je cesta, vonkajšie, spôsob, scénaAutomaticky generovaný popis  Obrázok, na ktorom je premávka, svetloAutomaticky generovaný popis

Rozvinutú spoluprácu s mnohými nadnárodnými firmami, s ktorými úzko spolupracujeme pri projektovaní riadiacich a monitorovacích systémov, fotovoltaických zariadení , elektro nabíjacích staníc a pracujeme na neustálom optimalizovaní a vylepšovaní ponúkaných služieb. Pre firemných zákazníkov ponúkame v rámci facilities služieb aplikáciu úsporných opatrení pri regulácii a návrhu osvetlenia a celkového energetického manažmentu.

Poskytujeme nasledovné služby:

  • Projektovanie v 3D prostredí

  • Elektromontážne práce

  • Bezpečné priechody pre chodcov

  • Dopravné systémy a technológie

  • Projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov

  • Služby mechanizáciou

  • Elektronabíjacie stanice

  • Fotovoltaické panely

Obrázok, na ktorom je obloha, vonkajšie, solárna bunka, vonkajší objektAutomaticky generovaný popis  

Ceramica Latina spol. s r.o.

Predaj keramických umývadiel do kúpeľne

Ratio Services s.r.o.

Správa IT služieb a IT bezpečnosť

Biomin, a.s.

Výroba liekov a výživových doplnkov

PROFIX RD

Veľkoobchodný predaj pneumatického náradia a spojovacieho materiálu

ZOP plus, s.r.o.

KRBY - KACHLE - PECE - KOMÍNY - SPORÁKY A DOPLNKY