Zvolené mestá:

Hľadám v meste

ENIPRO, a.s.

Stabilné hasiace zariadenia
Hradská 7

821 07 Bratislava

Spoločnosť ENIPRO, a. s. ponúka komplexné služby v oblasti aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany.

Spoločnosť ENIPRO, a.s. bola založená v roku 2003 so zameraním na komplexné služby v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických celkov. 

V súčasnosti sa spoločnosť špecializuje predovšetkým na oblasť stabilných hasiacich zariadení a to od projekčných návrhov, cez inštalácie až po ich servis a údržbu to na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Ponúkané technické riešenia pokrývajú stabilné hasiace zariadenia vodné, penové a stabilné hasiace zariadenia plynové. Pri návrhoch technických riešení aplikujeme najnovšie poznatky výrobcov jednotlivých komponentov, poisťovacích spoločností a zároveň najnovšie požiadavky legislatívnych predpisov.

Spoločnosť ENIPRO, a.s. kladie vysoký dôraz na vzdelávanie interných odborníkov a následne dôraz na aplikáciu nových poznatkov do praxe. S cieľom udržania vysokej kvality ponúkaných služieb má spoločnosť dlhodobo implementovaný systém manažérstva kvality ISO 9001.

Služby
Stabilné hasiace zariadenia

 • Hasiace zariadenia sprinklerové - návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení sprinklerových pre skladové a logistické centrá, výrobné závody, obchodné a administratívne centrá, hotely a pod.

  • Hasiace zariadenia plynové - návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení plynových (Novec 1230, FM200, Inergen, CO2, Dusík atď.) pre protipožiarnu ochranu serverovní, dátových centier, elektrorozvodní, archívov a pod.

  • Hasiace zariadenia penové - návrh a inštalácia stabilných hasiacich zariadení penových pre protipožiarnu ochranu technologických priestorov alebo priestorov určených na skladovanie, spracovanie a manipuláciu ropných produktov a horľavých kvapalín.

  • Strojovne čerpadiel - návrh a inštalácia strojovní čerpadiel pre zásobovanie stabilných hasiacich zariadení a hydrantových sietí požiarnou vodou.

Spracovanie projektovej dokumentácie

 • Vypracovanie projektových dokumentácií protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 • Vypracovanie projektových dokumentácií hasiacich zariadení

 • Projektovú dokumentáciu spracovávame pre všetky stupne projektov – územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, dokumentácia skutočného vyhotovenia

Servis, údržba a opravy

 • Záručný a pozáručný servis,

 • Opravy a údržba hasiacich zariadení a strojovní požiarnych čerpadiel,

 • Tlakové skúšky a funkčné skúšky hasiacich systémov,

 • Periodické skúšky prepravných tlakových nádob.

Testovanie tesnosti priestorov
Testovanie a vyhodnocovanie integrity (tesnosti) priestorov chránených hasiacimi zariadeniami plynovými (overenie tesnosti pre dosiahnutie a udržanie hasiacej koncentrácie).

 

ChangEat

Regulácia váhy a optimalizácia stravovacích návykov

PROFIX RD

Veľkoobchodný predaj pneumatického náradia a spojovacieho materiálu

Brawocakes

Zdravé RAW koláčiky, handmade, vegan. Plné dobrej energie, chuti a zdravia.

UNIVEST, s.r.o.

Vývoj databázových aplikácií a poskytovanie konzultačných služieb

Ceramica Latina spol. s r.o.

Predaj keramických umývadiel do kúpeľne

MBN Vercajch

Predaj a požičovňa náradia do dielne a záhrady