Zvolené mestá:

Hľadám v meste

RATIO SERVICES - správa IT služieb a IT bezpečnosť

05. 06. 2024

Ratio Services je dynamicky sa rozvíjajúca moderná spoločnosť, ktorá dodáva projekty a služby s vysokou pridanou hodnotou na základe medzinárodných noriem, osvedčených postupov a dobrej praxe. Jeho tím skúsených a certifikovaných profesionálov pôsobí na trhu už viac ako dve desaťročia.Ratio Services svojim klientom ponúka široké portfólio služieb:

  • compliance management

  • riadenie IT služieb

  • GDPR, ochrana osobných údajov

  • informačná bezpečnosť

  • business continuity

  • risk management

  • vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia. 


ratio services


Compliance management
Vieme vám poskytnúť poradenstvo a audítorské služby, ktoré vám pomôžu identifikovať, riadiť a kontrolovať riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, ochrany pred počítačovými podvodmi a protispoločenským činnosťami.

Riadenie IT služieb
V dnešnom svete založenom na informáciách, sú organizácie závislé na efektívnom fungovaní informačných a komunikačných technológií. Schopnosť organizácie dosahovať stanovené ciele je z veľkej časti daná aj schopnosťou efektívne riadiť vlastné IT služby. 
Ponúkame riešenia od plánovania dodávky služieb až po riadenie ich úrovne, manažment IT incidentov, riadenie zmien a konfigurácií IT komponentov.

GDPR, ochrana osobných údajov
Ponúkame širokú škálu služieb na ochranu osobných údajov a zaručenia súladu s GDPR, ktorých výhodou je zjednotené právne poradenstvo a hlboké technické znalosti, potrebné na plnenie zásad, povinností a záväzkov v oblasti ochrany osobných údajov.

 

ratio services


Informačná bezpečnosť
Zavedením systému riadenia informačnej bezpečnosti bude mať organizácia dobré východiskové postavenie, aby znížila riziká a zabránila prípadným udalostiam vyplývajúcim z nedostatočných opatrení na ochranu informácií.

Business Continuity
Kontinuita činností (Business Continuity) je schopnosť organizácie dodávať produkty a služby za každých okolností. Pomôžeme vám vytvoriť odolnú organizáciu, identifikujeme vaše kritické aktivity a produkty. Vytvoríme plány a stratégie, ktoré vám umožnia predvídať krízové situácie, skrátiť výpadky a znížiť ich následky.

Risk management
Riadenie rizík je oblasť manažmentu zameraná na analýzu rizík a znižovanie rizík.
Kontrola stavu systémov vám pomôže určiť najslabšie bezpečnostnej oblasti a prijať vhodné opatrenia na zmiernenie zistených rizík. Táto služba kombinuje konzultácie a audit na mieste, s hodnotením bezpečnostnej architektúry s cieľom posúdiť expozíciu vašej spoločnosti voči kybernetickým rizikám a identifikovať vhodné opatrenia na zmiernenie kybernetických rizík.

Vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia
Základné znalosti súvisiace s bezpečnou prevádzkou IKT, orientácia v rizikách a schopnosť ich identifikácie, ako aj schopnosť reakcie na ich vznik, dnes patrí k minimálnej znalostnej výbave každého používateľa informačných aktív organizácie.


RATIO SERVICES s.r.o.
Priehradná 59
821 07 Bratislava
0905/531 652
info@ratio.sk
www.ratio.sk

Ceramica Latina spol. s r.o.

Predaj keramických umývadiel do kúpeľne

VEKAMONT s.r.o.

žeriavnické práce a montáž technologických zariadení

VISTACO s.r.o.

strešné izolácie

ANTE Slovakia s.r.o.

Inštalácia tepelných čerpadiel, solárnych systémov a vykurovania

UNIVEST, s.r.o.

Vývoj databázových aplikácií a poskytovanie konzultačných služieb